PEF.fi palvelu päivittyy tammikuussa

Medzilla Oy poistaa PEF laskurit käytöstä Fimean kieltopäätöksen mukaisesti 12 tammikuuta 2024.  Muutoksen jälkeen PEF.fi sivustolta löytyy ohjeiden, lomakkeiden ja käännösten lisäksi mahdollisuus aikaisempaan tapaan kirjata mitatut arvot interaktiiviseen lomakkeeseen, mutta tulostus ei enää anna mittausarvoista laskettuja muutoksia kuten bronkodilaatiovasteiden tai vuorokausivaihtelujen määrää seurantajaksossa. Tiedot pystyy kuitenkin edelleen tallentamaan jatkokäyttöä varten. 

Medzilla Oy pahoittelee käyttäjille laskureiden poistumisesta koituvaa haittaa ja toivoo, että käyttäjät löytävät vaihtoehtoisia ratkaisuja potilaiden tekemien mittausten luotettavaan analysointiin myös jatkossa.   

Tästä linkistä voit lukea Medzilla Oy:n virallisen tiedotteen PEF-laskureiden poistumisesta. Lue tiedote

Mikä muuttuu?

Nykymuotoiset täytettävät PEF-lomakkeet säilyvät ja mahdollistavat manuaalisella mittarilla tehtyjen mittausarvojen kirjaamisen ja tulostamisen maksutta. Käyttäjä saa edelleen tallennettua kirjaamansa PEF-arvot ja tulostettua pdf-raporttina kirjatut arvot. Tulostetusta raportista poistuvat siis laskurin tuottama viitearvo, mittausarvojen vaihtelua ja avaavan lääkkeen vaikutuksia kuvaavat bronkodilaatiovasteen ja vuorokausivaihtelun muutokset. Lomakkeita pystyy siis edelleen käyttämään tulosten kirjaamiseen ja tallentamiseen kuten tähänkin asti. 

Miten PEF-arvoja voi jatkossa analysoida?

PEF.fi sivustolla ei voi analysoida tehtyjen mittausten diagnostisten kriteerien mukaisia muutoksia (bronkodilaatiovaste, vuorokausivaihtelu). Tulokset saa kirjoitettua puhtaaksi ja tallennettua analysoitavaksi sellaisilla potilastietojärjestelmillä, jotka pystyvät käyttämään tallennettua tiedostomuotoa. Tallennus tapahtuu salattuna ja käyttäjä voi tallentaa tiedoston omalle koneelleen jatkokäyttöä varten. Terveyspalvelujen tuottajat voivat kääntyä PEF-mittausarvojen analyysiohjelmistoja kehittävien yritysten puoleen hyödyntääkseen tallennettuja PEF-mittausarvoja omien potilaidensa hoidossa.  Medzilla Oy tarjoaa yksityisenä terveydenhuollon palvelujen tuottajana vain omille asiakkailleen PEF lausuntopalveluja diagnostisissa tutkimuksissa ja astmaatikkojen pitkäaikaisseurannassa. 

 

Lisätietoja

 Päivitämme toimintaohjeita ja tiedotamme muutosvaiheen järjestelyistä verkkosivuillemme ja PEF.fi etusivulla.  

Lisätietoja: info@medzilla.fi