Kategoria: Palvelut

PEF -seuranta palveluna

By admin

PEF.fi sivusto päivittyy 12.1.2024, jolloin sivuston lomakkeiden ns. laskuriominaisuudet poistuvat käytöstä. Perinteisillä manuaalisilla mittareilla tehdyt seurannat voidaan tämän jälkeen edelleen tallentaa PEF-lomakkeita käyttäen, mutta tulosten analysointi edellyttää joko erillisen ohjelmiston käyttöä tai perinteiseen tapaan manuaalista analyysiä.
Siirtymävaiheessa Medzilla Oy tarjoaa lausuntopalveluja omille asiakkailleen. Lausunto tallennetaan erikseen sovittavasti joko tilaajan järjestelmään tai Kanta-palveluun (edellyttää aina tutkittavan suostumusta). Palvelussa ei käytetä PEF.fi sivuston vanhoja laskureita.