Astman digitaalisen terapian pilotin kokemuksia

Astman digitaalisen terapian (DTx) pilotti on yksi kuudesta Sitran rahoittamasta Digitaalisten terapioiden pilottihankkeista. Pilottiin rekrytoitiin 100 aikuista astmaatikkoa, jotka saivat  käyttöönsä KAMU Astma sovelluksen kanssa käytettävän etäluettavan spirometrin. Astman digitaalisen terapian tarkoituksena on tukea potilasta astman omahoidossa auttaen häntä havainnoimaan omaa vointiaan ja hänen astmaansa yksilöllisesti vaikuttavia oireita pahentavia tekijöitä. Pilotti alkoi toukokuussa 2022 ja sen on tarkoitus jatkua toukokuun 2023 loppuun.

Astman digitaalinen terapia (DTx) Kamu sovelluksella

Pilotoijat ovat ottaneet KAMU Astma sovelluksen innostuneina vastaan, sillä aktiivisesta älypuhelinsovellusten käytöstä huolimatta hyvin harvalla pilottiin osallistujalla oli aikaisemmasta mitään tietoa KAMU:n sovelluksesta tai astman seurantaan käytettävistä muista sovelluksista. Pilotin alkuvaiheessa mittarin ja sovelluksen yhdistämisessä oli haasteita liittyen Android ja IOS käyttöjärjestelmäpäivityksiin. Aloitushaasteiden jälkeen lähes kaikki pilotoijat pystyivät itsenäisesti käyttämään KAMU Astma sovellusta. 

 

Mitä pilotista on opittu?

Valikoitumattomien vapaaehtoisten käyttäjien enemmistö oli naisia ja ryhmän keski-ikä oli noin 50 vuotta. Naiset ovatkin usein aktiivisempia erilaisissa terveyteen liittyvissä tutkimuksissa ja kyselyissä ja tämä voi hyvin heijastella myös todennäköistä kohderyhmää. Vanhemmat käyttäjät tarvitsivat kuitenkin keskimäärin huomattavasti enemmän tukea niin sovelluksen käyttöönotossa kuin myöhemminkin yksinkertaisissa muutostilanteissa kuten puhelimen vaihtuessa. Teknisen ratkaisun toimittajan ohjeet loppukäyttäjälle ja tekninen tuki sovelluksen ongelmatilanteissa ovat välttämättömiä, jotta hoitava taho voi keskittyä potilaan lääketieteelliseen hoitoon.  Pilotin myötä onkin kertynyt arvokasta kokemusta tekniselle toimittajalle asetettavien minimivaatimusten osalta. 

Käyttäjillä oli melko paljon aikaisempaa kokemusta erilaisista terveys- ja hyvinvointisovelluksista, erityisesti liikuntasovelluksista. Ilmaisia tai johonkin puettavaan laitteeseen liittyviä sovelluksia onkin tänä päivänä runsaasti tarjolla ja näiden myötä käyttäjien vaatimustaso sovellukselle on lähtökohtaisesti varsin korkea. Sovelluksen pitää olla toimintavarma ja käyttöliittymältään intuitiivinen, tietojen syöttämisen pitäisi olla helppoa ja sovelluksen pitäisi ehdottomasti antaa käyttäjälleen häntä motivoivaa informatiivista ja yksilöllistä palautetta. Käyttäjät edellyttävät myös, että sovellukseen tallennetut tiedot tallentuvat myös heidän älypuhelimensa terveystietoihin (Apple Health, Google Health Kit), josta ne ovat myös muiden sovellusten tarkasteltavissa. Vain yhden sairauden oireiden ja hoidon tarkastelu ei toimi kovin hyvin edes muutoin perusterveillä nuorilla aikuisilla, sillä hekin haluavat seurata mm liikunta- ja ravitsemustietojaan yhdestä palvelusta.

Miten pilotti jatkuu?

Pilotti on nyt loppusuoralla. Pilotoijilta kerätään käyttäjäkokemuksia ja palautteita vielä huhti-toukokuussa pilotin loppuun asti ja pilotoijat saavat myös ohjeet mittareiden palauttamisesta.  Valitettavasti KAMU Health Oy on alkuvuodesta 2023 hakeutunut konkurssiin emmekä tässä vaiheessa tiedä, miten pitkään sovellus on vielä käyttäjien käytettävissä. Informoimme asiasta pilotoijia heti, kun saamme asiasta lisätietoja.

Vaikka pilotissa on nyt käytetty nimenomaisesti tätä markkinoilla ollutta astman digitaalisen terapian sovellusta omahoidon tukena niin pilotti ei rajoitu vain KAMU Astma sovellukseen tai spirometriin. Pilotissa on kerätty laajemminkin potilaiden näkemyksiä ja odotuksia digitaalisten terapioiden osalta mm. käyttöön kannustavien ja käyttöä heikentävien tekijöiden osalta. Pilotissa on tehty myös ammattilaisten kysely, jossa kerätään suomalaisten lääkäreiden ja astmahoitajien kokemuksia ja odotuksia astman digitaalisia terapioita koskien.  Pilotin tuloksia tullaan julkaisemaan sekä käyttäjäkokemusten että ammattilaisten kokemusten osalta myöhemmin. Jo nyt pilotin myötä on muodostunut Medzillan ammattilaisten tiimiin hyviä käytäntöjä etäseurannan ohjeistusten, etäohjauksen ja -seurannan osalta.

Astman diagnostiikkaan ja etäseurantaan on jo nyt käytettävissämme muita sovelluksia, joiden avulla astman ja ammattiastman diagnostiikkaa ja seurantaa voidaan tehdä ammattilaisen seurannassa luotettavasti ja laadukkaasti etänä. 

Kysy lisää: info@medzilla.fi