PEF -seuranta palveluna

PEF.fi sivusto päivittyy 12.1.2024, jolloin sivuston lomakkeiden ns. laskuriominaisuudet poistuvat käytöstä. Perinteisillä manuaalisilla mittareilla tehdyt seurannat voidaan tämän jälkeen edelleen tallentaa PEF-lomakkeita käyttäen, mutta tulosten analysointi edellyttää joko erillisen ohjelmiston käyttöä tai perinteiseen tapaan manuaalista analyysiä. Voit lukea PEF.fi sivustolta tarkemmin muutosvaiheen etenemisestä.

 

Siirtymävaiheessa Medzilla Oy tarjoaa lausuntopalveluja omille asiakkailleen. Lausunto tallennetaan erikseen sovittavasti joko tilaajan järjestelmään tai Kanta-palveluun (edellyttää aina tutkittavan suostumusta). Palvelussa ei käytetä PEF.fi sivuston vanhoja laskureita. Ota yhteyttä: info@medzilla.fi

 

Työperäisten oireiden selvittelyssä suosittelemme lähtökohtaisesti PEF etäseurannan käyttöä mittausten paremman laadun ja luotettavuuden mahdollistamiseksi. Suosittelemme Orla DTx palvelun käyttöä etäseurannan käytännön toteutukseen. Etäseuranta mahdollistaa myös tutkimuksen aikaisen seurannan, jolloin mahdollisiin laadullisiin poikkeamiin voidaan puuttua jo seurantajakson aikana. Etäseurantaa käyttäville asiakkaille tarjoamme keskitettyä seurantaa, ohjausta ja lausuntopalveluja erikseen sovittavasti. Siirtymävaiheessa kuitenkin myös manuaalisilla mittareilla tehtyjen työpaikka-PEF seurantajaksojen mittausarvoista voidaan laatia mittausarvojen vaihtelua kuvaava lausunto tilaajan pyynnöstä.

Lisätietoja: info@medzilla.fi

 

 

 

PEF.fi sivusto päivittyy 12.1.2024, jolloin sivuston lomakkeiden ns. laskuriominaisuudet poistuvat käytöstä. Perinteisillä manuaalisilla mittareilla tehdyt seurannat voidaan tämän jälkeen edelleen tallentaa PEF-lomakkeita käyttäen, mutta tulosten analysointi edellyttää joko erillisen ohjelmiston käyttöä tai perinteiseen tapaan manuaalista analyysiä.

Siirtymävaiheessa Medzilla Oy tarjoaa lausuntopalveluja omille asiakkailleen. Lausunto tallennetaan erikseen sovittavasti joko tilaajan järjestelmään tai Kanta-palveluun (edellyttää tutkittavan suostumusta). Palvelussa ei käytetä PEF.fi sivuston vanhoja laskureita. Ota yhteyttä: info@medzilla.fi

Työperäisten oireiden selvittelyssä suosittelemme lähtökohtaisesti PEF etäseurannan käyttöä mittausten paremman laadun ja luotettavuuden mahdollistamiseksi. Etäseuranta mahdollistaa myös tutkimuksen aikaisen seurannan, jolloin mahdollisiin laadullisiin poikkeamiin voidaan puuttua jo seurantajakson aikana. Etäseurantaa käyttäville asiakkaille tarjoamme keskitettyä seurantaa, ohjausta ja lausuntopalveluja erikseen sovittavasti. Siirtymävaiheessa kuitenkin myös manuaalisilla mittareilla tehtyjen työpaikka-PEF seurantajaksojen mittausarvoista voidaan laatia mittausarvojen vaihtelua kuvaava lausunto tilaajan pyynnöstä.

Lisätietoja: info@medzilla.fi