PEF.fi sivusto siirtyy Medzilla Oy:n hallintaan

PEF.fi sivusto tarjoaa ohjeita PEF seurannan toteutukseen hengitysoireiden selvittelyyn ja astman diagnostiikkaan

GSK on pitkään ylläpitänyt PEF.fi sivustolla PEF seurantaan liittyviä ohjeita, lomakkeita ja mittausarvojen graafiseen esitykseen sähköisiä lomakkeita suomalaisen terveydenhuollon käyttöön. Graafinen esitystapa pohjautuu keuhkosairauksien erikoislääkäri Vesa Vilkan alun perin tekemään tulosten havainnolliseen esitystapaan. Toimintaympäristön muuttuessa on kuitenkin tullut aika muutokselle ja toukokuun 2022 alusta PEF.fi sivuston ylläpidosta vastaa Medzilla Oy. Suomalaisten potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten puolesta haluamme kiittää GSK Finland Oy:tä palvelun mahdollistamisesta tähän asti ja pyrimme jatkamaan palvelun tukemista myös tulevaisuudessa.

Mikä muuttuu?

Muutos on ensisijaisesti alkuvaiheessa ulkonäössä. Ylläpitäjän vaihtuessa sivuston ilme hieman muuttuu ja samalla pyrimme tuomaan helpommin tarjolle käyttäjien tarvitsemia työkaluja. Sivuston rakenteen muuttuessa käyttäjät joutuvat ehkä ensimmäisillä kerroilla totuttautumaan erilaiseen järjestykseen ja ulkonäköön, mutta vastaavat lomakkeet ja potilasohjeet ja samat tulosten esitystavat löytyvät myös uudistuneilta sivuilta.

Mitä uutta?

Uudistuksen myötä pyrimme tuomaan käyttöön myös laajemmin materiaaleja mm. eri kieliversioita ohjeista ja lomakkeista, jonka uskomme helpottavan sekä potilaiden, heidän omaistensa että terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Ohjeiden lisäksi sivustolta löytyy esittelyjä myös diagnostiseen PEF-seurantaan ja astman pitkäaikaiseen seurantaan soveltuvista etämittareista ja nostoja ajankohtaisista aiheista.  Ohjesivustolla on myös kaupallista sisältöä, jonka avulla pystymme edelleen ylläpitämään ja kehittämään sivustoa käyttäjien tarpeita vastaavaksi.

Entä tietosuoja ja GDPR?

Noudatamme Euroopan tietosuoja-asetusta (GDPR) ja edellytämme myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme GDPR mukaisia tietosuojakäytänteitä. Uudistunut PEF.fi sivusto sijaitsee kokonaan suomalaisilla palvelimilla eikä mitään käyttäjien terveystietoja tallenneta myöskään istunnon jälkeen selaimen välimuistiin. Etusivun, ohjeiden ja artikkeleiden osalta käytämme evästeitä, joilla tuotamme yhteistyökumppaneillemme myös tietoa sivuston kävijämääristä ja kävijöitä kiinnostaneista sisällöistä. Noudatamme hyviä GDPR käytänteitä myös kaikessa muussa toiminnassamme palvelun tarjoajana. Mikäli käyttäjä siirtyy kaupallisen yhteistyökumppanin tai Medzilla Oy:n omaan palveluun, tiedot PEF.fi sivustolta eivät siirry käyttäjän mukana ja käyttäjä saa siirtyessään tiedon ulkopuolisen palvelun tietosuojakäytänteistä.

Siirry tästä tutustumaan: PEF.fi

 

Tiedustelut: info@medzilla.fi