Etälääketieteen osaamiskeskus

Etämittauksia ja -seurantaa

Tarjoamme terveydenhuollon toimijoille keskitettyjä diagnostiikkapalveluja ja uusia digitaalisia terapioita.  Kysy lisää!

PEF etäseuranta

PEF-seurantaa käytetään hengitysoireiden selvittelyssä, astman diagnostiikassa ja myös diagnosoidun astman seurannassa. Tarjoamme diagnostisia tutkimuksia astman diagnostiikkaan ja työperäisten oireiden selvittelyyn.

Astman digitaalinen terapia

Digitaaliset terapiat täydentävät astmaatikon omahoitoa ja mahdollistavat potilaslähtöisen hoidon. KAMU pilotin kokemusten pohjalta olemme kehittäneet astmaatikkojen pitkäaikaisseurantaa hyödyntäen markkinoilla olevia terveyssovelluksia, oireseurantaa ja keuhkojen toimintakokeita etämittauksina.

Lue lisää ja ota yhteyttä!

Asiantuntijapalvelut

Arvioimme eri terapia-alueiden digitaalisia ratkaisuja ja räätälöimme organisaatioasiakkaillemme myös tarvepohjaisesti hoitopolkuihin yhteensopivia etäseurantaratkaisuja. Ota yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää!

Terveydenhuollon tuottajille ja yrityksille

Sopimustuotteet Koulutusta Konsultointia Alihankintaa

Tarjoamme etädiagnostiikan ja digitaalisten terapioiden palveluja sopimuksen mukaan koko hoitokokonaisuudesta tai sen osasta tilaajan lukuun huolehtien. Neuvomme ja autamme terveyspalvelujen tuottajia etädiagnostiikan ja digitaalisten terapioiden käyttöönotossa osana tilaajan omia palveluprosesseja. Yrityksille tarjoamme myös tutkimuspotilaiden hoitoa osana erilaisia tutkimus- ja kehitysprojekteja. 

Tarjoamme monimuotoisesti koulutusta hyödyntäen strukturoitua koulutusmateriaalia, interaktiivisia webinaareja ja tilaajan tarpeisiin räätälöitäviä verkkokursseja.

Etälääketiede tuo terveydenhuollon lähelle potilasta.

Tulevaisuuden etälääketiede mahdollistaa sairauksien ennaltaehkäisyn ja seurannan osana normaalia arkea.

Medzillan visio

kehitämme tulevaisuuden terveydenhuoltoa

Lääketieteellinen osaaminen

Lääketieteellinen laatu ja lääketieteellisesti tarkoituksenmukaiset ja vaikuttavat terveyspalvelut ovat mahdollisia silloin, kun henkilökunta on osaavaa ja ylläpitää ammattitaitoaan aktiivisesti. Osallistumme aktiivisesti kansainväliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan. Korkea lääketieteellinen laatu on meille ensiarvoisen tärkeää.

Toimintamme

Potilaslähtöisyys

Kaiken toimintamme keskiössä on potilas, jolle palveluja tuotetaan. Pyrimme tarjoamaan ylivertaisen asiakaskokemuksen toimivilla hoitoprosesseilla ja sujuvalla asiakaspalvelulla. .´´

Tekninen osaaminen

Etälääketiede kehittyy nopeasti ja uudet teknologiat vaativat perehtyneisyyttä hyötyjen saavuttamiseksi. Diagnostiikan kehitys ja laadun varmistaminen edellyttää huolellista teknistä arviointia. Teemme yhteistyötä myös ulkopuolisten testaus- ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa arvioidessamme uusia teknisiä ratkaisuja.

Oikea-aikaisuus

Etäpalvelu on verkossa saatavilla 24/7 ja toimitamme myös mittalaitteet potilaillemme viivytyksettä logistiikkakumppaneidemme kautta. Olemme käytettävissäsi silloin, kun sinulla on tarve.

Laatu ja vaikuttavuus

Tavoitteenamme on tuottaa korkealaatuisia ja myös vaikuttavia terveyspalveluja. Seuraamme oman toimintamme laatua ja vaikuttavuutta ja kehitämme niitä tavoitteellisesti. Edellytämme käyttämiltämme digitaalisilta palveluilta myös sitoutumista laatuprosesseihin.

Yhteistyö

Tuotamme korkealaatuisia etädiagnostiikan ja digitaalisten terapioiden palveluja sopimuspohjaisesti mm julkiselle ja yksityiselle terveydenhuollolle, lääketeollisuudelle ja terveysteknologiaa kehittäville yrityksille. Toimimme myös yhteistyössä kansainvälisten vakuutusyhtiöiden ja etälääketieteen alalla toimivien yritysten ja tutkijoiden kanssa.

Kehitys

Olemme mukana kehitys- ja tutkimustoiminnassa ja pyrimme osaltamme tuomaan uusia digitaalisia terapioita suomalaisten potilaiden saataville. Tuotamme myös tilauksesta tutkimuspalveluja etämittauksiin ja digitaalisiin terapioihin liittyen.

Tietosuoja on yhteinen asiamme

Noudatamme Eurooppalaista tietosuoja-asetusta (GDPR) ja edellytämme myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme sitoutumista tietosuojakäytänteisiimme. Löydät tietosuojaselosteemme sivun alalaidan linkeistä.

Uutisia

Nostoja blogistamme

Astman digitaalisen terapian pilotin kokemuksia

Astman digitaalisen terapian (DTx) pilotti on yksi kuudesta Sitran rahoittamasta Digitaalisten terapioiden pilottihankkeista. Pilottiin rekrytoitiin 100 aikuista astmaatikkoa, jotka saivat  käyttöönsä KAMU Astma sovelluksen kanssa käytettävän etäluettavan spirometrin. Astman digitaalisen terapian tarkoituksena on tukea potilasta astman omahoidossa auttaen häntä havainnoimaan omaa vointiaan ja hänen astmaansa yksilöllisesti vaikuttavia oireita pahentavia tekijöitä. Pilotti alkoi toukokuussa 2022 ja…

PEF-etäseuranta käynnistynyt

Astman diagnostiikassa ja erilaisten hengitysoireiden selvittelyssä käytettävä PEF seuranta on sekä seurantaa tekevälle potilaalle että tuloksia tulkitseville ammattilaisille työläs tutkimus, jonka toteutuksen laatuun kannattaa satsata. PEF etäseuranta parantaa ja helpottaa potilaan ohjausta, varmistaa mittausten laadun ja helpottaa tulosten analysointia. PEF etäseuranta on tarjolla sekä organisaatioasiakkaille kokonaispalveluna että nyt myös suoraan kuluttaja-asiakkaille.

PEF.fi sivusto siirtyy Medzilla Oy:n hallintaan

PEF.fi sivusto tarjoaa PEF seurantaan liittyviä ohjeita, lomakkeita ja mittausarvojen graafiseen esitykseen sähköisiä lomakkeita suomalaisen terveydenhuollon käyttöön. Palvelu siirtyi 1.6.2022 Medzilla Oy:n hallintaan ja siirron vuoksi sivuston ilme muuttui. Uutena sisältönä sivustolta löytyy nyt myös käännöksiä PEF ohjeesta ja seurantalomakkeesta.

Yhteystiedot

OTA YHTEYTTÄ ja KYSY LISÄÄ!

Yhteydenottolomake

Tästä yhteydenottolomakkeelle.

Sähköposti
info@medzilla.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA

Tietosuoja

Tietosuojavastaava
tietosuoja@medzilla.fi

Palautteet
info@medzilla.fi