Siirry suoraan sisältöön

PEF.fi siirtyi Orla DTx Oy hallintaan

  • admin 

Taustaa

Medzilla Oy on ylläpitänyt PEF.fi verkkosivun ohjesivustoja ja maksutonta manuaalimittareilla tehtyjen PEF-seurantojen tallennusta ja perusarvojen laskentaa toteuttavaa PEF.fi laskuria vuodesta 2021. Laskuri on perustunut Suomessa vakiintuneesti käytössä jo 1990-luvulla olleeseen Vesa Vilkan kehittämään Excel-pohjaan ja on mahdollistanut suomalaisen käytännön mukaisen 2 viikon PEF-seurannnan ja PEF työpaikkaseurannan tulosten esittämisen helposti luettavassa muodossa. Lääketieteellisten laitteiden MDR-direktiivin tulkintamuutosten seurauksena varsinaiset laskurit jouduttiin tammikuussa 2024 poistamaan käytöstä Fimean kieltopäätöksen jälkeen.

Orla DTx Oy on nopeassa tahdissa tuonut ammattilaiskäyttäjien saataville mahdollisuuden analysoida myös manuaalisella mittarilla tehtyjä ja PEF.fi interaktiivisen lomakkeen kautta tallennettuja mittauksia Orla DTx etäseurantaan kehitetyllä selainpohjaisella järjestelmällä, joka on mahdollistanut myös manuaalisella mittarilla tehtyjen tulosten tulkinnan terveydenhuollon yksiköissä. Tämä laskuri on vain terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön, joten valitettavasti laskurista ei ole saatavilla erillistä versiota potilaiden käyttöön. Potilaat voivat edelleen käyttää PEF.fi ohjeita ja sivuston tulostettavia ja interaktiivisia tallennettavia lomakkeita tulosten puhtaaksikirjoitukseen ja tulosten tallentamiseen terveydenhuollon yksikölle lähetettävässä muodossa.

Muutos PEF.fi ylläpidossa

Loogisena jatkokehityksenä käynnissä olevalle muutokselle, kesäkuun 2024 alussa PEF.fi sivuston ylläpito ja hallinta siirtyivät myös Orla DTx Oy:lle, joka jatkokehittää palvelua osana oman palvelunsa kehitystä. PEF.fi sivuston kautta on edelleen mahdollista hyödyntää PEF-seurantojen ohjeita eri kielillä ja tallentaa manuaaliset PEF-mittaukset sekä 2 viikon PEF-seurannoissa että PEF-työpaikkaseurannoissa. Medzilla Oy aikaisemmin tuottamat materiaalit mm eri kieliversiot ovat edelleen saatavilla PEF.fi sivuston kautta. PEF.fi sivuston siirtyminen Orla DTx Oy hallintaan muodostaa loogisen jatkoaskeleen sivuston palvelujen jatkokehitykselle ja käytön mahdollistamiselle myös tulevaisuudessa.

Medzilla Oy tuottamat palvelut